מה זה תב"ע?

תב"ע, תכנית בניין עיר, היא מסמך חוקי שנערך על-ידי מתכנן, עובר תהליך אישור והופך למעשה, לאחר אישורו, לחוק הקובע מה מותר לעשות בתחום התכנון והבנייה בשטח המדובר. נתוני התב"ע מפוזרים באתרים שונים, כמו מנהל מקרקעי ישראל או אתרי עיריות ורשויות מקומיות.


מטרת תב"ע פתוחה היא לכל אזרחית ואזרח, גם אלה שאינם עוסקים ומכירים את תחומי התכנון העירוני, לגשת, לעקוב ולהשפיע על סביבת חייהם.


רוצים לעזור?

כתבו לקהילת מתנדבים שלנו

למה זה חשוב?

התב"ע מאפשרת לנו לעקוב אחרי שינויים צפויים בסביבת החיים היומיומית שלנו. היא בנוייה משלושה חלקים: תשריט, תקנון ונספחים. מזה מספר שנים נערכות ומוגשות תוכניות התב"ע לפי נוהל קבוע שנקרא נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכניות).

לאחר שתראו תכנית או שתיים הערוכות לפי נוהל זה, תצליחו להבין די מהר תכניות נוספות.

איך מגישים התנגדות?


מסמך המסמן את השטח ומחלק אותו לאזורים (מגרשים) - כל מגרש צבוע בצבע אחר (ונושא מספר). התשריט כולל גם מפה של המצב הקיים, לפני אישור התב"ע, וגם של המצב אחרי אישורה - עם השינויים שהיא יוצרת. מפה זו נקראת "מצב מוצע". בנוסף, כולל התשריט פרטים חשובים כמו שטחי המגרשים, שם היזם והמתכנן, תאריכים וכולי.

מסמך הקובע מה מותר ומה אסור לעשות (ובעיקר לבנות) בכל צבע ובכל מגרש. התקנון כולל פרטים רבים כגון הגדרות, דברי הסבר, טבלאות שטחים, שימושים מותרים בשטח וכולי. כדאי לקרוא את התקנון בעיון - זהו מסמך משפטי שיהפוך לחוק, וכל מילה חשובה.

הנספחים קובעים פרטים חשובים כמו פרטי הבינוי. חלק מהנספחים מחייבים, וחלק מהם מנחים בלבד, אולם לצערנו לא תמיד הנספחים נסרקים ומועלים לאינטרנט

רוצה אתר תב״ע פתוחה גם ברשות המקומית שלך?

המערכת שלנו פשוטה ומוכנה להתקנה. נשמח להיפגש עם נציגי הרשות שלכם על מנת להדגים ולסייע בהתקנתה בחינם כשרות לתושב. כל הנדרש, מצד הרשות, הוא קובץ גוש-חלקה, שיאפשר למערכת לתרגם עבור את התושבים את המידע הכלול בתכניות התב"ע לאזור הרלוונטי במפה.
שאלות?

מי אנחנו?

תב"ע פתוחה מגישה ממשק נוח לאיתור תוכניות תב"ע ברשות מקומית, ומשם להגיע לפרטי התוכנית באתר רשות המקרקעין. תב"ע פתוחה היא פרויקט של הסדנא לידע ציבורי שמובל על ידי יאיר אסף-שפירא וניר יריב.

כל הקוד באתר פתוח לציבור. גם את ואתה יכולים לתרום, בצד השרת או הממשק, במשוב משתמש ובידע תכנוני. תרמו ופעלו במסגרת הפרויקט: יובל אדמון, גילעד גולדברג, פינחס ליכטמן, מעין אלכסנדר, אלון ניסר, מור יריב, שחר עברון, ניר וייסמן, גיזרה, אביב גונן, יוגב שרביט, נעם קסטל, שירה מזור, אג'אר. Israel icon by Vincens von Bibra

כתבו לקהילת מתנדבים שלנו